نوع: كتاب روائي

Norbert Gstrein

اصدارات

 • Eine Ahnung vom Anfang
  Carl Hanser Verlag, 2013
 • Die ganze Wahrheit
  Carl Hanser Verlag, 2010
 • Die Winter im Süden
  Carl Hanser Verlag, 2008
 • Wem gehört eine Geschichte?
  Suhrkamp Verlag, 2004
 • Das Handwerk des Tötens
  Carl Hanser Verlag, 2003
 • Selbstportrait mit einer Toten
  Suhrkamp Verlag, 2000
 • Die englischen Jahre
  Suhrkamp Verlag, 1999
 • Der Kommerzialrat
  Suhrkamp Verlag, 1995
 • O2
  Suhrkamp Verlag, 1993
 • Das Register
  Suhrkamp Verlag, 1992
 • Anderntags
  Suhrkamp Verlag, 1989
 • Einer
  Suhrkamp Verlag, 1988