Κατηγορία: Δοκίμιο, Λογοτεχνία

Navid Kermani

Δημοσιεύσεις

 • Einbruch der Wirklichkeit. Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa
  C.H.Beck Verlag, 2016.

 • C.H.Beck Verlag, 2015.

 • Carl Hanser Verlag, 2014.

 • Carl Hanser Verlag, 2014.

 • C.H.Beck Verlag, 2013.

 • Ullstein Verlag, 2012.

 • Carl Hanser Verlag, 2012.

 • Carl Hanser Verlag, 2011.

 • C.H.Beck Verlag, 2009.

 • Ammann Verlag, 2007.

 • Picus Verlag, 2006.

 • Wallstein Verlag, 2005.

 • Ammann Verlag, 2005.

 • C.H.Beck Verlag, 2005.

 • Ammann Verlag, 2004.

 • C.H.Beck Verlag, 2003.

 • Ammann Verlag, 2002.

 • Wallstein Verlag, 2002.

 • C.H.Beck Verlag, 2000.

 • C.H.Beck Verlag, 1999.