Κατηγορία: Λογοτεχνία

Christoph Hein

Δημοσιεύσεις

 • Glückskind mit Vater
  Suhrkamp Verlag, 2016.

 • Insel Verlag, 2013.

 • Suhrkamp Verlag, 2011.

 • Gollenstein Verlag, 2009.

 • Suhrkamp Verlag, 2007.

 • Faber & Faber Verlag, 2005.

 • Suhrkamp Verlag, 2005.

 • Suhrkamp Verlag, 2004.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2003.

 • Suhrkamp Verlag, 2000.

 • Aufbau Verlag, 1997.

 • Aufbau Verlag, 1994.

 • Aufbau Verlag, 1993.

 • Aufbau Verlag, 1990.

 • Aufbau Verlag, 1989.

 • Aufbau Verlag, 1987.

 • Aufbau Verlag, 1985.

 • Altberliner Verlag, 1984.

 • Aufbau Verlag, 1982.

 • Aufbau Verlag, 1980.