Κατηγορία: Παιδικό και εφηβικό βιβλίο

Eva Muggenthaler

Δημοσιεύσεις

 • Paulas Reisen
  Tulipan Verlag, 2016.

 • Peter Hammer Verlag, 2016.

 • Aracari Verlag, 2014.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2013.

 • Peter Hammer Verlag, 2012.

 • Mixtvision, 2010.

 • Kein & Aber Verlag, 2008.

 • Boje Verlag in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, 2007.

 • Peter Hammer Verlag, 2007.

 • Peter Hammer Verlag, 1997.