Κατηγορία: Δοκίμιο

Michael Sommer

Δημοσιεύσεις


 • Alfred Kröner Verlag, 2016.
 • Syria. Geschichte einer zerstörten Welt
  Klett-Cotta Verlag, 2016.

 • Alfred Kröner Verlag, 2014.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2014.

 • Alfred Kröner Verlag, 2013.

 • C.H.Beck Verlag, 2013.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012.

 • Thames & Hudson, 2010.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010.

 • Alfred Kröner Verlag, 2009.

 • Alfred Kröner Verlag, 2009.

 • C.H.Beck Verlag, 2008.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006.

 • Franz Steiner Verlag, 2005.

 • Alfred Kröner Verlag, 2005.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004.

 • Philipp von Zabern Verlag, 2003.

 • Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000.