Κατηγορία: Δοκίμιο

Alois Prinz

Δημοσιεύσεις

 • Bonhoeffer. Wege zur Freiheit
  Thienemann-Esslinger Verlag, 2017.
 • Ein lebendiges Feuer. Die Lebensgeschichte der Milena Jesenská
  Beltz & Gelberg Verlag, 2016.

 • Insel Verlag, 2014.

 • Gabriel Verlag / Thienemann Verlag, 2013.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2011.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2010.

 • Gabriel Verlag / Thienemann Verlag, 2009.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2007.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2005.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2003.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 2000.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 1998.

 • Beltz & Gelberg Verlag, 1997.