Κατηγορία: Λογοτεχνία

Robert Menasse

Δημοσιεύσεις

 • Die Hauptstadt
  Suhrkamp Verlag, 2017.

 • Suhrkamp Verlag, 2014.

 • Paul Zsolnay Verlag, 2012.

 • Suhrkamp Verlag, 2009.

 • Suhrkamp Verlag, 2009.

 • Suhrkamp Verlag, 2007.

 • Suhrkamp Verlag, 2006.

 • Suhrkamp Verlag, 2001.

 • Residenz Verlag, 1995.

 • Residenz Verlag, 1991.

 • Rowohlt Verlag, 1988.