Σύνδεσμοι

Γερμανική λογοτεχνία στο εξωτερικό

New Books in German (Λονδίνο)
Ενημερώνει δύο φορές ετησίως στην αγγλική γλώσσα για τις νέες κυκλοφορίες στη γερμανική αγορά βιβλίου.
www.new-books-in-german.com

Γερμανικά κέντρα πληροφόρησης για το βιβλίο στο εξωτερικό
Παραρτήματα του εξωτερικού της Έκθεσης Βιβλίου της Φρανκφούρτης στο Βουκουρέστι, το Πεκίνο, τη Μόσχα, τη Βαρσοβία και τη Νέα Υόρκη.
www.buchmesse.de/de/international/auslandsbueros/

Θεατρική Βιβλιοθήκη του Goethe-Institut
Παρέχει πληροφορίες για νέα γερμανόφωνα θεατρικά έργα και πολυάριθμες μεταφράσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
www.goethe.de/KUE/the/bib/deindex.htm

Ιστοσελίδες του Goethe-Institut με θέμα τη λογοτεχνία
Παρέχουν πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και εκδηλώσεις στο χώρο της γερμανόφωνης λογοτεχνίας.
www.goethe.de/de/kul/lit.html

Η μετάφραση ως πολιτιστική ανταλλαγή – Αραβικά
Παρέχει πληροφορίες για λογοτεχνικά έργα, δοκίμια, θεατρικά έργα, παιδικά και εφηβικά βιβλία από τη Γερμανία, τα οποία κυκλοφορούν σε αραβική μετάφραση.
www.goethe.de/ins/eg/prj/uak/deindex.htm?wt_sc=uak-arabisch

Έτος γερμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας 2014/2015 στη Ρωσία
deutsch2014-2015.ru/de/Προώθηση λογοτεχνίας και μετάφρασης

Goethe-Institut
Προωθεί τη μετάφραση έργων Γερμανών συγγραφέων σε άλλες γλώσσες.
www.goethe.de/kue/lit/prj/uef/deindex.htm

Pro Helvetia
Ελβετικό πολιτιστικό ίδρυμα που προωθεί, μεταξύ άλλων, τη μετάφραση έργων Ελβετών συγγραφέων σε άλλες γλώσσες.
www.pro-helvetia.ch

Αυστριακή Ομοσπονδιακή Καγκελαρία, Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων
Προωθεί, μεταξύ άλλων, τη μετάφραση έργων Αυστριακών συγγραφέων σε άλλες γλώσσες.
www.art.austria.gv.at