Από το 2004, η Litrix.de σάς παρουσιάζει γερμανόφωνους τίτλους που ανήκουν στις κατηγορίες Λογοτεχνία, Δοκίμιο, Παιδικό και Εφηβικό Βιβλίο. Στο πλαίσιο του Αφιερώματος στην Ελληνική Γλώσσα 2019-20, η Litrix.de προσφέρει επιχορηγήσεις μετάφρασης, προς τα ελληνικά, γερμανόφωνων τίτλων που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα. Για μια επισκόπηση, επιλέξτε στη Γλώσσα Αφιερώματος: «Ελληνικά 2019-20».

Andreas Maier

Die Familie
[Η οικογένεια]

Suhrkamp Verlag
Βερολίνο 2019
ISBN 978-3-518-42862-7
166 Σελίδες

Norbert Gstrein

Als ich jung war
[Όταν ήμουν μικρός]

Carl Hanser Verlag
Μόναχο 2019
ISBN 978-3-446-26371-0
352 Σελίδες

Elke Erb

Gedichtverdacht
[Υποψία Ποίησης]

roughbooks
Basel 2019
ISBN 978-3-90605-044-7
94 Σελίδες

Clemens Setz

Der Trost runder Dinge
[Η παρηγοριά των στρογγυλών πραγμάτων]

Suhrkamp Verlag
Βερολίνο 2019
ISBN 978-3-518-42852-8
314 Σελίδες

Matthias Brandt

Raumpatrouille
(Αγγλική βιβλιοκρισία)

Kiepenheuer & Witsch Verlag
2016
ISBN 978-3-462-04567-3
176 Σελίδες

Norbert Gstrein

Eine Ahnung vom Anfang
(Αγγλική βιβλιοκρισία)

Carl Hanser Verlag
Μόναχο 2013
ISBN 978-3-446-24441-2
352 Σελίδες

Norbert Gstrein

Das Handwerk des Tötens
(Αγγλική βιβλιοκρισία)

Carl Hanser Verlag
2003
ISBN 3-528-42459-3
384 Σελίδες