Κατηγορία: Δοκίμιο

Richard von Schirach
Die Nacht der Physiker. Heisenberg, Hahn, Weizsäcker und die deutsche Bombe
[Ночь физиков. Гейзенберг, Ган, Вайцзеккер и немецкая бомба]