Κατηγορία: Δοκίμιο

Wolfgang Bauer
Andy Spyra (Εικονογράφος)

Die geraubten Mädchen. Boko Haram und der Terror im Herzen Afrikas
[المُختطفات. بوكو حرام والإرهاب في قلب إفريقيا]