Κατηγορία: Δοκίμιο

Wolfgang Bauer

Βιβλία που παρουσιάζονται στην Litrix.de

  • Die geraubten Mädchen. Boko Haram und der Terror im Herzen Afrikas
    Suhrkamp Verlag, 2016.