Ελληνικά 2019-2020

Από τις αρχές του 2019, στο επίκεντρο των διαμεσολαβητικών προσπαθειών μας βρίσκεται ο γλωσσικός χώρος της Ελλάδας. Για δύο χρόνια το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων που προσφέρουμε θα εστιάσει στην προώθηση μεταφράσεων προς τα ελληνικά. Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των εξωφύλλων των ελληνικών βιβλίων, με τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, μόλις κυκλοφορήσουν οι πρώτες ελληνικές μεταφράσεις που θα έχουν επιχορηγηθεί από εμάς.

Για ποια βιβλία προωθούμε τη μετάφρασή τους στα ελληνικά μπορείτε να δείτε εδώ.

Το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιχορήγηση μιας μετάφρασης στο πλαίσιο του προγράμματος Litrix θα το μάθετε εδώ.