Κυριακή, 08.03.2020

Leipziger Buchmesse

Προκήρυξη του Λογοτεχνικού Συμποσίου Βερολίνου (Literarisches Colloquium Berlin)

«Herkunft» («Καταγωγή»)

Διεθνής Συνάντηση Μεταφραστών Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας

Το Λογοτεχνικό Συμπόσιο Βερολίνου (Literarisches Colloquium Berlin) διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας, στο οποίο 25 μεταφραστές γερμανόφωνης λογοτεχνίας από όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις του λογοτεχνικού χώρου της Γερμανίας και μέσα από τις προσωπικές επαφές με συγγραφείς, εκδότες και κριτικούς λογοτεχνίας αλλά και συναδέλφους τους από άλλες χώρες να γίνουν μέρος ενός διευρυνόμενου δικτύου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επίσκεψη της Έκθεσης Βιβλίου της Λειψίας και την παρουσίαση στο εκεί Κέντρο Μεταφραστών. Καλύπτονται τα έξοδα ταξιδίου των συμμετεχόντων και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, της διαμονής σε ξενοδοχείο στο Βερολίνο και στη Λειψία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Litrix, Έλληνες μεταφραστές μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για τη συμμετοχή τους στη Συνάντηση Μεταφραστών Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας του Λογοτεχνικού Συμποσίου Βερολίνου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση έως τις 7 Ιανουαρίου 2020 (christine.tzimis@goethe.de). Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα γερμανικά και είναι διαθέσιμη εδώ .

https://lcb.de/
 

08.03.2020 – 15.03.2020