Κριτική Επιτροπή

Η επιλογή των βιβλίων που παρουσιάζονται στην πύλη Litrix.de γίνεται από μια ανεξάρτητη ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις Γερμανούς κριτικούς λογοτεχνίας εγνωσμένου κύρους καθώς και από δύο ειδήμονες της λογοτεχνικής σκηνής και του κλάδου του βιβλίου της χώρας στην οποία απευθύνεται κάθε φορά το πρόγραμμα Litrix.de. H επιτροπή αυτή επιλέγει από τις νέες κυκλοφορίες της γερμανόφωνης αγοράς βιβλίου περίπου είκοσι τίτλους ετησίως από τις κατηγορίες της λογοτεχνίας, του δοκιμίου και του παιδικού και εφηβικού βιβλίου. Οι τίτλοι αυτοί παρουσιάζονται στην Litrix.de με την παράθεση αποσπασμάτων και συμπληρωματικού ενημερωτικού υλικού στα γερμανικά, τα αγγλικά και τη γλώσσα του εκάστοτε τρέχοντος αφιερώματος της Litrix.de, όπως επίσης συμπεριλαμβάνονται στο συναφές πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων. Μέσω της διαδικασίας επιλογής από την κριτική επιτροπή, το πρόγραμμα Litrix.de προσαρμόζεται συγκεκριμένα στα ενδιαφέροντα της περιοχής κάθε αφιερώματος.